Email: m.bulera@poczta.onet.pl;   Adres do korespondencji: Adam Poholski, Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.  
Eurojumelages Pracowników Poczty Polskiej
Patronat sprawuje
Członek europejskiej Unii Eurojumelages od 1995 r.
istoria
Historia EuroJumelages
"Po raz pierwszy próbę pojednania na płaszczyźnie zawodowej  między pracownikami Poczty i Telekomunikacji podjęto miedzy Francją
i Niemcami w 1959 roku. W dniu 9 listopada 1959 roku Alexandre Chappé Dyrektor Administracyjny PTT w miasteczku Troyes,
w departamencie Aube w Szampanii we Francji, wysłał list do Dyrekcji Niemieckiej Poczty w Darmstadt z propozycją współpracy na
płaszczyźnie zawodowej między miastami. List trafił do rąk Kierownika Działu Kadr, pana Wolfganga Daub, który przekazał go swojemu
asystentowi, panu Hansowi Winkel znającemu język francuski. Hans Winkel podsumował list w kilku najważniejszych zdaniach i przekazał go
przełożonemu. Wolfgang Daub dał życzliwą odpowiedź na list i powierzył Hansowi Winkel organizację pierwszego spotkania niemiecko-
francuskiego w Niemczech. Spotkanie przedstawicieli obu krajów było ważnym wydarzeniem i dało początek współpracy między miastami
Troyes i Darmstadt. Od tego momentu rozpoczęto wymianę pracowników między Francją i Niemcami. Tak powstała organizacja „Jumelages”,
której celem było zbliżanie pracowników Poczty i Telekomunikacji z krajów europejskich. Owo wzajemne poznanie miało się jednak odbywać
nie na poziomie oficjalnych delegacji, ale zwykłych, przeciętnych ludzi.
Początkowo było to stowarzyszenie zamknięte zrzeszające Francję i Niemcy, ale w 1984 roku powiększyło swoje szeregi o Wielką Brytanię,
Włochy i Portugalię. W każdym kraju utworzono organizację, która stawiała sobie za cel zbliżenie pracowników Poczty i Telekomunikacji z
krajów europejskich. Na początku najważniejszą działalnością „Jumelages” PTT  było organizowanie spotkań przy ognisku z intencją
szerzenia przyjaźni, potem doszedł pomysł budowania rodziny, kultury i relacji międzyludzkich wśród uczestników. Głównym rdzeniem
działalności stało się jednak rozwijanie dobrej myśli o potrzebie aktywności fizycznej, kursów językowych, letnich pracach dla młodych ludzi i
seminariach na specyficzne tematy.
W dalszej działalności została powołana do życia w 1986 roku Międzynarodowa Unia „Jumelages” PTT, a jej pierwszym Prezydentem został
brytyjski Dyrektor Poczty, pan Sydney Creed. Kiedy w 1989 roku runął Mur Berliński dopuszczono rozszerzenie idei „Jumelages” na Europę 
Wschodnią. Stworzyło to pełną nadziei perspektywę współpracy z pracownikami Poczty i Telekomunikacji z takich krajów jak Polska
i Rumunia. Ponad 45 lat później, tysiące pracowników Poczty i Telekomunikacji w 15 krajach łączy ta sama idea bliźniaczej współpracy .
Unia Międzynarodowa „Jumelages” PTT zrzesza obecnie 15 krajów europejskich. Są to Francja i Niemcy, kraje które zapoczątkowały idee
ruchu „Jumelages”. W 1984 roku do organizacji zostały przyjęte kolejne kraje: Wielka Brytania, Włochy i Portugalia. Na przełomie roku 1989 i
1990 dołączyły do nich Irlandia, Norwegia i Belgia, w  1991 roku Dania, w 1992 roku Szwajcaria i Rosja, w 1994 roku Rumunia, w 1995 roku
Hiszpania i Polska, a w 2000 roku Węgry."*
We wrześniu 2005 r. na spotkaniu Rady Administracyjnej w Madrycie Unia Międzynarodowa "Jumelages" PTT zmieniła nazwę na
EuroJumelages
*K.Biegowska, Turystyka i rekreacja pracowników Poczty Polskiej należących do Stowarzyszenia "Jumelages" w Gorzowie Wielkopolskim,
Gorzów Wlkp., 2005 r.